Privacy verklaring

Via de website deheerensalon.nl en onze dienstverlening (hierna: De Heerensalon) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De Heerensalon acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houdt de Heerensalon zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring; 
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; 
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist; 
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 
 • wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

De Heerensalon is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18-05-2018.

Welke gegevens verwerken wij?

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo kun je bijvoorbeeld via onze website een afspraak reserveren, waarbij wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de reservering af te ronden. De Heerensalon verwerkt de volgende gegevens:

 • naam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • adres;
 • wachtwoord;

De bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk om een reservering en indien gewenst een account aan te maken.

Daarnaast verwerken wij:

 • Eventuele persoonsgegevens die je ons toestuurt in een e-mail, contactformulier of overig bericht;

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het aanmaken van een account;
 • het inboeken van reserveringen;
 • het beantwoorden van vragen en verzoeken over onze dienstverlening.

De Heerensalon kan, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail een nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Tevens kun jij je in jouw account afmelden voor de nieuwsbrief.

Ontvangers van de gegevens

De door jou verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de verwerking van deze gegevens. Alle betrokken partijen zijn gebonden aan de privacywetgeving. Je gegevens worden doorgegeven aan de volgende partijen:

 • Het kassa / reserveringssysteem;
 • hostingproviders;

Verder zal De Heerensalon de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

 Beveiliging

De Heerensalon neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen tegen verlies, en onrechtmatige verwerking zoals diefstal en onbevoegde inzage.

De Heerensalon neemt de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen jou en onze services wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. De Heerensalon kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijziging privacy- en cookieverklaring

De Heerensalon behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Jouw rechten m.b.t. je persoonsgegevens

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • je kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van je verwerken;
 • je kunt een overzicht, in een gangbaar formaat, opvragen van de gegevens die we van je verwerken;
 • je kunt een verzoek indienen tot correctie of verwijdering van de gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens onder aan deze privacy- en cookieverklaring.

Heb je een klacht over hoe we met je gegevens omgaan, dan horen wij dit graag van je, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Contactgegevens

De Heerensalon

Sniederslaan 75A, 5531 EH Bladel, Nederland

Telefoonnummer: +31 (0)497-384944

E-mail: info@deheerensalon.nl

Cookies